Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.poradnia-leszno.pl

Data publikacji strony internetowej:         01.09.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji:         02.12.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- strona nie posiada przejrzystej formy,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo;

- strona zawiera dokumenty word, nie ma w nich jednak dobrze zaznaczonej logicznej struktury, 

- większość plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. 

Oświadczenie sporządzono w 2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

Informacje zwrotne i procedura wnioskowo - skargowa 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (tel. 65 529 64 71, 65 529 30 35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Osobą kontaktową jest Barbara Domichowska. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. 

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Informacja, jak to zrobić znajduje się na stronie: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich  

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lesznie;

ul. Bolesława Chrobrego 15;

tel. 65 529 64 71, 65 529 30 35; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ułatwienia na stronie internetowej:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję dla osób słabowidzących spełniającą wymagania dostępności. Po kliknięciu w prawym górnym rogu w okienko oznaczone literami Aa pojawi się opcja wyboru trybu domyślnego lub nocnego, kontrastu i rozmiaru czcionki.

Dostępne są domyślne skróty klawiszowe, która oferuje dana przeglądarka.

 

Deklaracja dostępności architektonicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lesznie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lesznie znajduje sie na drugim piętrze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego 15. Do Poradni prowadzą dwa wejścia schodami, główne od ul. Bolesława Chrobrego oraz od ul. Świętojańskiej. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku od ulicy Świętojańskiej, przed schodami znajduje się oznaczony odpowiednim symbolem dzwonek umożliwiający osobie niepełnosprawnej przywołanie portiera. Poradnia jest niedostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Toaleta w Poradni nie jest przystosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W budynku nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.  

 

Dla umożliwienia korzystania z usług Poradni przez osoby niepełnosprawne - placówka korzysta z rozwiązań alternatywnych, tj.:

- istnieje możliwość telefonicznego lub elektronicznego (poczta) zgłoszenia sprawy w Poradni oraz umówienia spotkania z pracownikiem Poradni,

- pracownik Poradni może zejść do osoby niepełnosprawnej, 

- po uprzednim ustaleniu terminu istnieje możliwość załatwienia zgłoszonej sprawy w użyczonym pomieszczeniu na parterze budynku lub w dostosowanej do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami placówce oświatowej (najczęściej w szkole, do której uczęszcza dziecko zgłaszającego sprawę), lub w domu wnioskodawcy,

- istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do Poradni,

- po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu istnieje możliwość porozumiewania się w polskim języku migowym,

- toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w innej jednostce (Centrum Doskonalenia Nauczycieli), na parterze budynku.

 

Uwagi dotyczące dostępności

Wszelkie uwagi dotyczące opisów zawartych w deklaracji dostępności w sekcji dostępność architektoniczna, proszę zgłaszać do Barbary Domichowskiej telefonicznie: 65 529 30 35 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Osoba sporządzająca deklarację

Barbara Domichowska 

- koordynator ds. dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lesznie.DANE KOORDYNATORA 

ds. dostępności w PPP w Lesznie:

- koordynator ds. dostępności - Barbara Domichowska, PPP w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 65 529 30 35.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 30 marzec 2021 09:46 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 marzec 2021 09:46 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 grudzień 2021 10:00 Administrator Strony

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego